ANKARA EN İYİ Masaj Salonu SPA Merkezleri, Ankara Masaj,

Ankara Keçiören Spa Masaj Salonu Hakkında Bilmeniz Gereken Sağlıklı Bilgiler

Fransızca message kelimesinden eriyerek dilimize mesaj olarak geçmiş bir sözcük. Message sözcüğünün dilimizdeki karşılığı ileti kelimesidir.

İleti (mesaj), iletişimin altı temel ögesinden biridir.(Diğer ögeler; kaynak, alıcı, bağlam, dönüt, kanal.) İleti bu altı öge içinde, kaynak ile alıcı arasında aktarılmakta olan duygu, düşünce yada isteğe denmektedir.

Özellikle Tanzimat Dönemi’nden sonra dilimiz Avrupa-i Dillerin ( Fransızca ağırlıklı olmak üzere ) etkisi altına girmeye başladı. Tanzimat öncesi bu eğilim Arapça ve Farsça yönündeydi. Mesaj kelimesi ise Avrupa-i kökenli bir kelime olduğu için Tanzimat Dönemi sonrasında dilimize geçtiğini söylemek, doğru bir tespit olur. TDK’nin başarısızlığının bir ürünü olarak mesaj kelimesinin dilimize yerleştiğini vurgulamak değiştirilemez bir gerçektir.

Mesaj hangi yollarla karşı tarafa aktarılır peki? Mimik ve jestler; istem dışı veya isteyerek verdiğimiz bu tepkiler mesajı iletmede ana unsurlardan bir tanesidir. Dil ögesi ise mesajı anlamlı ses gruplarına çeviren, jest ve mimikten daha etkili olabilen, daha açıklayıcı bir etkendir.

Teknolojinin gelişmesine paralel olarak mesajı iletme olayında da değişimde elbette ki var olmuştur, olmaya da devam edecektir. Önceleri insanlar duman, güvercin ile haberleşirken yazının ortaya çıkmasıyla; gazetecilik, mektuplaşma gibi yazıya dayalı metinler önem kazandı. Günümüzde mesaj artık internet, mail, telefon, faks aracılığıyla geçmişe nazaran daha kolay şartlarda iletilmekte. Gelecek neler getirir, kestirmek zor. Ama her gün Spa Masaj Salonu Keçiören bir buluşun yapıldığı milenyum çağında bu saydığım araçlarında geçerliliğini yitirmesi pek zaman alacak gibi görünmüyor. Mesaj her zaman iletilmeye devam edecektir. Ancak araçları zamana bağlı olarak değişecektir.

Masajın Vücut Üzerindeki Etkileri

Masaj bir çok hastalıkları önlediği ve tedavi ettiği için günümüzde alternatif tıp olarak kullanılmaktadır. Masaj sırasında masörün vücut örtüsüne elle verdiği mekanik uyarılar sonucunda vücuttaki çalışmayan bir takım kaslar etkilenerek çalışmaya veya yenilenmeye başlar. Basınç, dokunma, germe ve esnetme gibi manuplasyonlar dan oluşan etki sayesinde deride ve derialtı dokusunda bir takım refleksler sayesinde iç organlara mesaj yollanır. Bu sayede uyarılan sinir sistemi kompleks kapsamına girer ve hastada pozitif duygular uyandırır.

Bilimsel olarak masajın tam anlamı ile şifa verdiği henüz kanıtlanamamıştır fakat tıpta bir çok belirsizliklerin mevcut olduğunu da unutmamamız gerekmektedir. Özellikle Spa Masaj Salonu Keçiören Masaj yöntemi ile kan ve lenf dolaşım sistemini etkilemek her ne kadar kolay olsa da aynı şeyi sinir sistemi için söylemek pek de kolay değildir. Bugün elimizde bulunan bir çok kaynakta masajın etkilerinden bahsedilirken kesin veriler bulmak oldukça zordur, masaj kitaplarında yer alan bilgiler bilimsel araştırmalara, klinik deneylerine ve titizlikle yürütülen laboratuvar çalışmalarına dayanmaktadır. Tıbbın diğer dalları ile karşılaştırıldığında masaj konusunda yapılan bilimsel araştırmalar oldukça az ve yetersiz kalıyor.

Masajın iyileştirme gücü hakkında tam anlamı ile bilimsel bir kanıtın olmamasına uzmanlar şu şekilde açıklık getiriyor; Masajın etkilerinin iç içe giren bir takım değişik duygular ve hisler sonucu oluşmasına ve bu oluşumların kişiden kişiye farklılık göstermesinden dolayı tam anlamı ile bilimsel bir kanıt bulunamamaktadır.  

Leave a Reply